Verbindt mensen

Workshops

De meeste migranten in Nederland komen uit een collectieve “wij-cultuur”. Hierdoor hebben ze veel gemeenschappelijk en staan dichter bij elkaar dan bij de Nederlandse cultuur.

Workshop 1: Culturen en communicatie

Hoe kunnen we  de verschillen overbruggen, de omgangsvormen  begrijpen en het vertrouwen van de gesprekspartner winnen, zodat we als docent of begeleider of zorgverlener onze cliënten met een andere culturele achtergrond zo effectief mogelijk van dienst kunnen zijn?

Inhoud

 • Twee wereldbeelden (Ik- cultuur versus Wij-cultuur)
 • Normen en waarden
 • Sociale relaties (man-vrouw, werkgever-werknemer)
 • Omgaan met tijd
 • Taboes (seksualiteit, schaamte, eer)
 • Conflicthantering en omgaan met kritiek
 • Opvoeding
 • Maatschappelijke positie en status
 • Inburgeringsproces (de verschillenden stappen)

Werkwijze:

 De workshop is interactief. Door middel van kaartspel en oefeningen krijgen de deelnemers inzicht in de culturele verschillen. Ze leren aan de hand van voorbeelden hoe ze de verschillen kunnen overbruggen

Resultaat:

 • Inzicht krijgen in het handelingsperspectief van verschillende culturen. Door te leren kijken zonder waardeoordeel kunnen vanuit begrip voor cultuurverschillen nieuwe verbindingen worden gelegd.
 • Minimalisering van misverstanden.
 • De deelnemers krijgen meer belangstelling voor de beleving, betekenis en context van klachten en problemen van de cliënten.
 • De deelnemers zijn in staat de nieuwkomers effectief te ondersteunen en ze te motiveren.

 

Tijdsduur: 3 uur

Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 25

Workshop 2: Verdieping

Kennis van culturen is een goede start. Maar wat doe je als de culturen té ver van elkaar af lijken te liggen?

Inhoud:

 • Twee werelden: verdieping
 • Luistervaardigheid
 • Bespreking casussen
 • De leefwereld van de nieuwkomer (culture shock)
 • Factoren die de culture shock verergeren
 • Interculturele competenties

Resultaat:

 • Meer inzicht krijgen in het handelingsperspectief van verschillende culturen.
 • De deelnemers leren naar de eigen rol te kijken (reflecteren) en de situatie (context) beter te begrijpen.
 • De deelnemers zullen in staat zijn de gesprekspartners met een andere culturele achtergrond beter te begrijpen en effectiever te ondersteunen of samen te werken.

Tijdsduur: 3 uur

Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 25

Workshop 3: De kracht van luisteren

Intercultureel luisteren gaat niet alleen om aandachtig zijn. Het verschil in referentiekader is immers altijd aanwezig. Hoe daarmee om te gaan in een gesprek?

Tijdens deze interactieve workshop leren de deelnemers cultuursensitief (cultuurbewust) te luisteren. Hierdoor kunnen zij zich beter met de nieuwkomers verbinden.

Inhoud:

 • Algemene communicatie
 • Interculturele communicatie
 • Verbale en non-verbale communicatie

Resultaat:

 • De deelnemers leren de juiste vragen te stellen.
 • De deelnemers worden zich er van bewust dat luisteren een krachtig middel kan zijn om zich met de ander te kunnen verbinden.
 • De deelnemers kunnen de eigen rol in de communicatie beoordelen.

 

 Tijdsduur: 3 uur

Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 25

Workshop 4: Cultuur is een mentale programmering

 Door westerse en niet-westerse culturen naast elkaar te zetten laat ik je ervaren hoe ons denken en doen (waarde en normen) in elkaar steekt.

Door middel van kaartspel, filmpjes, vragen en antwoorden  laat ik je beleven hoe cultuur effect heeft op ons dagelijks leven en onze communicatie.

* Deze zeer interactieve workshop is een beknopte vorm of samenvatting van de eerste drie workshops.

Je krijgt er een idee van hoe een verschillende kijk op situaties een bron kan zijn van misverstanden, soms ook botsingen.

 We gaan in gesprek over hoe we inzicht kunnen krijgen in elkaars belevingswerelden en over wat nodig is voor een duurzame verbinding tussen mensen.

Er is gelegenheid je eigen casussen te bespreken.

Deelnemers krijgen praktische tools die makkelijk toepasbaar zijn.

 Resultaat:

 • De deelnemers gaan bewust naar eigen gedrag kijken (bewust onbekwaam).
 • De deelnemers kunnen naar de eigen rol en de rol van de gesprekspartner in de communicatie kijken zonder te oordelen.

 

Tijdsduur: 3 uur

Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 25

In de workshop worden op een interactieve manier rollenspel en animatiefilm gebruikt. Als het visueel gemaakt wordt is het makkelijker te begrijpen. Dit kan de taalbarrière overbruggen.

Geinteresseerd?

Neem contact met mij op. We kunnen samen een afspraak plannen.

E-mail:  zennu@keercommunicatie.nl
Tel:  06 24 21 25 61