Verbindt mensen

Ways Home

Introductie:

Wanneer mensen uit een ander land naar Nederland komen brengen ze hun cultuur, die anders is dan de Nederlandse cultuur, met zich mee. De confrontatie met de Nederlandse normen en cultuur kan een cultuurshock veroorzaken. Sommige mensen blijven een lange tijd in die cultuurshock hangen. Op de lange termijn kan dat zorgen voor onnodige problemen zoals zich niet thuis voelen, sociale isolatie en groepsvorming. Communicatieproblemen kunnen ontstaan, niet alleen tussen de nieuwkomers en de Nederlanders, maar ook tussen ouders en hun kinderen. Dit kan leiden tot emotionele en zelfs fysieke problemen, die de integratie bemoeilijken. De tweede generatie plukt hier de wrange vruchten van.

Wie we zijn:

We zijn drie professionals met een multiculturele achtergrond. Een van ons groeide op in Ethiopië, een ander in Mozambique. Wij zijn als volwassene gemigreerd naar Nederland. De derde van ons groeide in Nederland op tussen twee culturen (Nederland en Nederlands-Indië). Hierdoor hebben we aan den lijve de gevolgen van migratie ervaren, voor zowel de eerste als de tweede generatie. Mede door onze achtergrond zijn we meertalig: Portugees, Amhars, Frans, Engels, Spaans en Nederlands.

Wat we doen:

Onze specialisatie is het informeren en begeleiden van mensen die tussen meerdere culturen leven. Dat doen we vanuit drie verschillende invalshoeken die complementair zijn aan elkaar en het resultaat versterken:

 

 1. Inzicht in cultuurgebonden gewoonten, rituelen, tradities, normen en waar-den. Vorm: workshops. Door: Zennu Haile Michael (Keer communicatie)
 2. Informatie en begeleiding gericht op meertalige ontwikkeling en opvoeding. Het doel is het voorkomen van taalachterstanden en het ontstaan van een kloof tussen ouders en kinderen.
  Vorm: workshops aan en begeleiding van ouders en professionals. Door: Manuela Julien (Clínica Babilónica)
 3. Informatie en begeleiding gericht op het samenspel van cultuur en je persoonlijke ontwikkeling, je emotionele balans en gevoel van identiteit. Iedereen die gebruik maakt van onze diensten, raden wij aan te starten met een workshop over cultuur door Zennu Haile Michael. Cultureel bewustzijn zien we als de eerste noodzakelijke stap voor iedereen die leeft met verschillende culturen.

Naar behoefte kunnen mensen daarna gebruik maken van de diensten van Alize Roos en/of Manuela Julien. Vorm: lezingen en persoonlijke coaching. Door: Alize Roos (In Between Counselling).

Iedereen die gebruik maakt van onze diensten, raden wij aan te starten met een workshop over cultuur door Zennu Haile Michael. Cultureel bewustzijn zien we als de eerste noodzakelijke stap voor iedereen die leeft met verschillende culturen.

Naar behoefte kunnen mensen daarna gebruik maken van de diensten van Alize Roos en/of Manuela Julien.

Voor wie?

We bieden onze expertise aan aan iedereen die leeft met meerdere culturen:

 1. Migranten: zowel nieuw- als oudkomers. Zelfs mensen die al lang in Neder-land wonen, bereiken vaak niet een ‘thuisgevoel’ (zowel innerlijk als in deel-name in de samenleving). Ze blijven onbewust hangen in hun comfortzone (eilandje). Er is dan geen sprake van échte integratie.
 2. Organisaties en professionals die met migranten te maken hebben: welzijns- en gezondheidszorgorganisaties, onderwijs- en opvoedingsinstituten, organi-saties die inburgering ondersteunen.

Wat maakt Ways Home anders?

Onze visie is dat integreren méér is dan inburgeren. Integreren gaat verder dan het spreken van de taal of het meedoen op het gebied van werk en opleiding. Integreren heeft alles te maken met het je werkelijk thuis voelen. Het werkt ook andersom: hoe eerder je je thuis voelt, hoe eerder je daar profijt van hebt op de andere gebieden zoals werk en opleiding.

 

Onze aanpak

 • Preventief:

 • voorkoming van de cultuurkloof door
  • de nieuwkomers vanaf de komst in Nederland in eigentaal voorlichting te geven over de Nederlandse normen en waarden
  • de professionals en vrijwilligers kennis te laten maken met de normen en waarden van andere culturen
 • Innovatief:

 • geïntegreerde aanpak van verschillende gebieden die nauw aan elkaar verbonden zijn:
  • culturele verschillen en overeenkomsten
  • meertalige opvoeding
  • persoonlijke ontwikkeling
 • Duurzaam:

  • de migrant -inclusief de oudkomer van wie het integratieproces is gestagneerd- krijgt handvatten. Dit versoepelt het integratieproces.
  • integratie krijgt een bodem. De migrant krijgt stenen waar hij mee verder kan bouwen. Op termijn levert dit op dat multiculturaliteit en meertaligheid wordt ervaren als rijkdom.

 

Resultaat: een thuisgevoel in het tweede land

 • Mensen leren vormgeven aan hun eigen biculturele identiteit en ervaren hier de voordelen en rijkdom van.
 • Mensen zetten makkelijker stappen richting opleiding/werk. Hun kwaliteit van leven en gezondheid zullen toenemen.
 • De kloof tussen de 1e en 2e generatie wordt overbrugd. De kinderen krijgen een evenwichtige meertalige ontwikkeling en raken minder in een identiteitscrisis.
 • Professionals en migranten begrijpen elkaar beter. Hierdoor heeft de begeleiding meer effect.

 

Informatie

Geinteresseerd?

Neem contact met mij op. We kunnen samen een afspraak plannen.

E-mail:  zennu@keercommunicatie.nl
Tel:  06 24 21 25 61