Verbindt mensen

Verbindend communiceren

Wist je dat:

  • Elke nieuwkomer, waaronder de analfabeten, binnen 3 jaar een volwaardige bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie?
  • Jonge alleenstaande minderjarige asielzoekers eenvoudig kunnen integreren?

Mensen met de zelfde culturele achtergrond communiceren vaak makkelijker met elkaar dan mensen met een totaal verschillende culturele achtergrond. Als je praat met iemand die je al jaren kent, heb je vaak veel minder woorden nodig om elkaar te begrijpen dan wanneer je met een vreemde praat.

Taal is een communicatiemiddel. Communicatie is het uitwisselen van informatie. Verschil in perceptie en interpretatie  kan miscommunicatie veroorzaken, soms ook botsingen.

Herken je dit?

In het contact met een persoon met een andere culturele achtergrond:

  • Twijfel je of je je gesprekspartner goed hebt begrepen?
  • Vind je het moeilijk om erachter te komen wat je gesprekspartner wil en wat zijn behoefte is?
  • Merk je dat je krampachtig doet omdat je bang bent om de persoon te kwetsen of te discrimineren?
  • Merk je dat de ander schrikt van wat je zegt?
  • Ben je niet zeker of het ‘’ja’’ ‘’ja’’ is en het ‘’nee’’ ‘’nee’’ is?
  • Weet je niet zeker hoe je de lichaamstaal van je gesprekspartner moet interpreteren?
  • Weet je niet hoe je je aan kunt sluiten en vriendschappen kunt opbouwen?

Dan is deze training of workshop voor jou.

Wil je vertrouwen opbouwen met je gesprekspartner die een andere culturele achtergrond heeft? Dan adviseer ik je kennis te nemen van en je bewust te worden van cultuur en cultuurverschillen. Dat helpt je een verbinding te maken

Wanneer men vanuit een collectieve cultuur in een land met een individualistische cultuur komt, is men zijn houvast kwijt. Hij/zij moet alles achter zich laten en moet in het nieuwe land opnieuw beginnen. De confrontatie met andere normen en waarden levert vervolgens een cultuurshock op, die op de lange termijn de integratie kan stagneren.

Het is mijn visie mensen dichter bij elkaar brengen door verdieping in elkaars culturele achtergronden en ervaringen en hen helpen effectiever te werken en bewuster intercultureel te communiceren.

Centraal staan de cultuurbepaalde waarden en de verschillen in automatismen in ons denken en doen die daaruit voortkomen. Zowel mensen uit een ik-cultuur als mensen uit een wij-cultuur hebben die automatismen geïnternaliseerd. Hierdoor zijn we ons er niet meer van bewust dat we ‘zo anders’ communiceren, denken en doen.

Ik ben er van overtuigd dat kennis over cultuurverschillen en communicatie onze blik verruimt en deuren opent. Met als gevolg dat begrip, verdraagzaamheid en respect zullen groeien.