Verbindt mensen

Referenties

Als je maar weet vanuit welke waarden en normen de ander communiceert. Dan zou de wereld meer begrip krijgen voor de ander.  
Als ervaringsdeskundige op dit gebied, inspireert ze een ieder waarbij het niet uitmaakt of je uit een jij- of wij-cultuur komt. Ze raakt je..  
Zennu neemt je mee in deze waarden en normen vanuit een jij (koude)-, en een wij- (warme) cultuur.  Doordat ze deze twee naast elkaar zet, en je praktisch laat ervaren hoe ons denken in elkaar steekt, ontstaat er begrip, respect waardoor je waardig kunt communiceren.
Dank je wel dat je ons op de OOP-dag van CNV onderwijs, mee wilde nemen in-,  en ons een nieuwe kijk hebt gegeven over begrip-, respectvol en waardig communicatie met de ander handen en voeten kunt geven.

Vakbond CNV

We hebben het er intern nog steeds wel over. Het was een inspirerende middag waarin je ons hebt aangezet om ons bewust te zijn van onze bril en wat dat betekent voor ons handelen.
Ik heb het een waardevolle middag gevonden, waarbij je persoonlijke verhalen een mooie aanvulling waren van je theorie en oefeningen.  

Ouderconsulent – Samenwerkingsverband PO- ZK – Haarlem

Zennu verbindt in haar training ‘Interculturele Communicatie’ verhalen uit haar persoonlijke levensgeschiedenis als migrant uit Ethiopië in Nederland met een gedegen theoretisch kader. Zij deelt op een plezierige manier haar doorleefde ervaringen in zowel de westerse cultuur als in de niet-westerse cultuur waarin veel migranten zijn opgegroeid. Met concrete voorbeelden geeft ze inzicht in hoe miscommunicatie kan ontstaan en hoe je kunt toewerken naar beter wederzijds begrip.

Buurtbemiddeling – Wageningen

Ik werk veel met Syriers en andere vluchtelingen in Wageningen en bouw contact op met Syriërs in Irbid Jordanië. dan is het goed om inzicht te krijgen in culturele verschillen, hoe mensen dingen anders opvatten dan je zou verwachten.  De eigen ervaringen van Zennu en de ervaringen van anderen leverden me veel inzicht op in de verschillen in denken tussen oosterse en westerse culturen.  Prima cursus dus, goed bestede tijd.

Ik heb je training als verdiepend ervaren en daarnaast kwam er tijdens de gesprekken veel herkenning bij mij naar boven. Boeiend om diverse ervaringen met elkaar uit te wisselen. Nu heb ik in contact met betreffende doelgroep wel vaker een observerende houding en probeer ik te begrijpen hoe het voor hun werkt.

 Activiteitenbegeleidster -Solidez

Ik vond de training heel erg interessant, ook heel toepasbaar en veel herkenning.

Thuis – Wageningen

Zennu vertelt uit eigen ervaring hoe het is om naar een andere cultuur te migreren. Hierdoor kan ze heel goed invoelbaar maken hoe een integratieproces verloopt. Ook heeft ze  verteld over het verschil tussen individuele- en groepsculturen. Ik kom bij gezinnen thuis uit verschillende culturen, en heb door de training veel nieuwe inzichten opgedaan.

Coordinator Home-Start – Wageningen