Verbindt mensen

Over mij

Hallo, ik ben Zennu Haile-Michael, oprichter van  Keer Communicatie.

Als Ethiopische Nederlander ben ik bekend met de kloof tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond, waardoor op korte en lange termijn problemen in de samenleving en op het werk kunnen ontstaan. Door eigen ervaring, diverse trainingen en opleidingen ben ik deskundig en gemotiveerd om deze verschillen te helpen begrijpen en te helpen overbruggen. 

Ervaring

Ik heb ervaring in het geven van trainingen en workshops aan maatschappelijk werkers, bemiddelaars, welzijnsorganisaties, internationale studenten,  ISK (Internationale Schakelklas: voor leerlingen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen), docenten en nieuw gekomen vluchtelingen).

Begeleiden, trainen van Eritrese minderjarige asielzoekers. Migrantenvrouwen begeleiden zodat ze de Nederlandse samenleving  sneller en  beter gaan begrijpen.

Ik spreek Nederlands, Engels, Frans, Amhaars, Guraguegna en begrijp Duits en Tigrigna.

In februari 1974 heb ik als meisje van 16 jaar mijn geboorteland Ethiopië verlaten en ben ik naar het Franstalige Zwitserland gegaan. Ik kwam van een “wij-cultuur” in een individualistische “Ik-cultuur” terecht.

Cultuurshock

Ik verstond de Zwitsers wel, maar begreep hun cultuur niet. Door een totaal verschillende cultuur, normen en waarden was ik mijn houvast kwijt. De interactie met mijn medestudenten kwam daardoor maar langzaam op gang. Door een nieuwe politieke situatie in Ethiopië moest ik 2 jaar later Zwitserland verlaten voor Duitsland. Ik werd weer met een nieuwe cultuur en een nieuwe taal geconfronteerd. De cultuurshock werd heftiger. Ik voelde me onzeker en wilde terug keren naar mijn geboorteland. Ik verlangde naar mijn eigen vertrouwde cultuur maar ik kon niet terug.

Eén jaar later kwam ik naar Nederland om daar wéér aan alles te wennen.
Na een moeilijk integratieproces heb ik een opleiding kunnen afronden en 25 jaar als opticien in verschillende bedrijven kunnen werken. Ik trouwde met een Nederlander en bracht twee kinderen groot. Ik voelde me helemaal geïntegreerd, een wereldburger, ik was actief op allerlei vlakken.

In 2010/2011 ging ik terug naar mijn geboorteland om daar één jaar te werken als opticien en om in te halen wat ik al die tijd dacht te hebben gemist. Na een korte periode merkte ik dat ik naar Nederland verlangde. Ik voelde me een ‘allochtoon’ in mijn geboorteland. De fundamenten van mijn identiteit begonnen af te brokkelen. De cultuurshock was compleet; ik kon mezelf niet zijn en raakte mezelf kwijt. De ‘reverse culture shock’ was heftiger dan de eerdere cultuurshocks van vele jaren geleden.

Het keerpunt

Terug in Nederland moest ik op zoek gaan naar mezelf en naar wie ik werkelijk was.
Na een paar jaar volgde ik de opleidingen “Mindfulness Based Cognitive Therapy” en “Interculturele Communicatie”. Toen werd me duidelijk dat ik in Ethiopië een keerpunt in mijn leven had bereikt. Mijn identiteitscrisis was mijn uitdaging geworden. Na een lange zoektocht ben ik er achter gekomen dat ik een mix ben van twee culturen.

Mijn passie voor verbindende, interculturele communicatie is geboren uit mijn multiculturele levenservaring in vier verschillende landen (Ethiopië, Zwitserland, Duitsland en Nederland). De cultuurshocks en vooral de ‘reverse culture shock’ die ik heb meegemaakt hebben mij geïnspireerd om te beginnen met Keer Communicatie.

De naam ‘Keer Communicatie’ (ኬር ኮምዩኒካሲ) is voor mij de uitdrukking van mijn verandering: de acceptatie van de mix die ik ben geworden.
Het Nederlandse woord ‘keer’ staat voor omkeren of keerpunt. Het Ethiopische woord ‘keer’ (ኬር) betekent ‘vrede’ en wordt doorgegeven in een zegen. Deze zegen ontvang je met twee open handen. Om in harmonie met elkaar samen te leven is het nodig om elkaar op deze manier te ontvangen. Dat doe je door verbindende communicatie.

Zowel kennis van als bewustwording van culturen zijn twee belangrijke factoren  voor integratie.

Na vele jaren heb ik de Ethiopische en Nederlandse cultuur in mijzelf geïntegreerd. Hierdoor kan ik me zonder problemen in beide landen bewegen. Ik kan flexibel tussen beide perspectieven schakelen en van beide omgevingen genieten. Nu leef ik zonder heimwee.

Mijn haat-liefdeverhouding met beide landen is veranderd in een liefdesverhouding. Dit heeft voor Ethiopië geresulteerd in het oprichten van de Stichting Better Sight-Better Learning. (www.bsbl.nl) Deze organisatie helpt vanuit Nederland Ethiopische kinderen aan een bril en draagt hierdoor bij aan een betere toekomst. In Nederland wil ik een bijdragen aan een harmonieuze multiculturele samenleving door mijn ervaring en kennis te delen.