Verbindt mensen

Empowerment

Zet de mens in zijn kracht

De Empowerment cursus richt zich specifiek op migrantenvrouwen (nieuwkomers, oudkomers, inburgeraars) om het actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving te versoepelen. De rode draad van de cursus is culturen en communicatie.   

De cursus helpt mensen eigen natuurlijke talenten en kwaliteiten te ontdekken, te versterken en te ontwikkelen.

Het programma wordt aangeboden zowel individueel als groepsverband (4 tot 8 deelnemers)

 Inhoud

  • Zelfkennis: talenten en kwaliteiten ontdekken
  • Assertiviteit
  • Plannen
  • Wat is cultuur
  • Communicatie: algemene, interculturele, geweldloze, conflict oplossende)
  • Omgaan met kritiek
  • Netwerken
  • Samenwerken

 Tijdens de cursus wordt theorie gegeven, oefeningen, spelletjes, sketches gedaan, eigen ervaringen uitgewisseld en activiteiten georganiseerd. Op deze manier krijgen de vrouwen zelfwaardering, komt zelfvertrouwen terug of wordt ontwikkelt, worden assertiever en zelfstandiger.

De cursus bestaat uit 10 sessies van 2,5 uur.

Geinteresseerd?

Neem contact met mij op. We kunnen samen een afspraak plannen.

E-mail:  zennu@keercommunicatie.nl
Tel:  06 24 21 25 61